• Novinky 2012
  • Druhá fáze vývojového cyklu – příprava technického projektu

Druhá fáze vývojového cyklu – příprava technického projektu


Po určení priorit jednotlivých projektů a definici realizačních týmů začínají projektové týmy pracovat na přidělených oblastech. Koordinaci jednotlivých projektů včetně harmonizace rozhraní zajišťuje řídící výbor. Realizace projektu začíná detailní analýzou. Jejím výstupem je transparentní specifikace obsahu jednotlivých etap (zpravidla technikami vizualizačního jazyka UML – Unified Modelling Language), stanovení dodavatelem garantovaných maximálních nákladů na realizaci jednotlivých etap a závazný časový harmonogram vývoje a implementace. Výstupy jednotlivých projektových týmů v této fázi, schválené řídícím výborem, jsou podkladem pro uzavření smluvního vztahu na vývoj a implementaci projektu.PRODUKTY
REFERENCE
FLEXI ITCRM LeonardoConsultingLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.