1:1 Solution

 • Vývoj software nejnovějšími technologiemi
 • Garance doby implementace
 • Snadné přizpůsobení požadavkům zákazníka
 • Vlastní metodika ITIL
 • Špičkoví certifikovaní specialisté
 • Vlastní standardizované datové rozhraní
 • Technická podpora

 • Software na míru
 • Datové integrace
 • Business Intelligents
Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti vývoje software na zakázku je společnost D3Soft zkušeným partnerem pro oblast specifických a jedinečných řešení přímo pro Vás. Naše služba vývoj software vytváří produkty, které plně odpovídají vašim potřebám a požadavkům.

Proces vývoje software na míru je následující. V první fázi se jedná o tzv. analýzu řešení, kdy spolu s naším analytikem sepíšete své představy, co by měl systém řešit. Na základě sepsaných požadavků vznikne analýza tzv. Realizační projekt implementace (RPI) – dokument, který popisuje řešení/produkt.

Ve chvíli, kdy je dokument RPI hotov a schválen Vámi, přichází na řadu samotná implementace řešení. Během období vývoje produktu/řešení dostáváte k dispozici hotové části řešení k Vašemu testování. Tímto postupem řešíme postupné kroky odladění funkcí a Vašich představ v systému.

Po implementaci řešení přichází na řadu samotné nasazení produktu/řešení do tzv. ověřovacího provozu. Ověřovací provoz chápejme jako postupné zavádění systému do celého business procesu Vaší společnosti. Tento krok je velice důležitý a zahrnuje je případné školení uživatelů či administrátorů.

Po úspěšném zavedení systému do ověřovacího provozu nastupuje již ostrý provoz systému. I během této akce jsme nápomocní prostřednictvím Hot-line či supportního oddělení společnosti D3Soft.

Výhody vývoje software na zakázku jsou patrné – jedná se o individuální řešení přímo pro Vás, tedy přímo VY jste tvůrci svého vlastního řešení.
 • Vytváříte systém přímo pro sebe a svou společnost
 • Řešení přímo pro Váš business
 • Používáme ověřené technologie společnosti Microsoft
 • Zvýšíte efektivitu společnosti
 • Snížíte nákladovost stávajících procesů
Pojem datové integrace je založen na myšlence spojit informační systémy (zdroje) tak, aby mohly navzájem komunikovat, předávat si informace bez závislosti na technologii, kterou byly vytvořeny. Základem datových integrací je rozhraní, které je otevřené vůči komunikaci se systémy.

Proces datové integrace je rozdělen do několika fází, v první fázi je zanalyzováno prostředí všech stávajících aplikací, které mají spolu komunikovat. Následně je systémovým architektem navrženo rozhraní, podoba dat a forma jejich přenosu. Součástí datových integrací jsou tzv. importy a exporty dat ze systémů. Tato služba je závislá na systémech, které zákazník využívá (ekonomický systém (ERP), Call Centrum, redakční systém atd.).

Výhodou propojení systémů na úrovni datové je jejich plná kompatibilita a rychlost dostupnost potřebných informací z různorodých systému, přesně dle potřeby zákazníka.

Na základě zkušeností společnosti D3Soft jsou implementována otevřená rozhraní do produktů, které společnosti nabízí svým zákazníkům. Tato přidaná hodnota systému je vítaná u systémových partnerů a zákazníků.
Součástí každého systému je analytika nad daty, které v systému existují. Business Intelligents je nástroj, jak efektivním a přehledným způsobem získat nejen přehled informací, ale také vazby či vztahy mezi daty. Tato forma analýzy dat umožňuje uživatelům realizovat kvalifikované rozhodnutí, která mají jasné opodstatnění a to v datech.

Součástí Business Intelligents je možnost jedinečného zobrazovacího nástroje – (reporty) vyladěné do detailu. Schopnost zachytit vazby mezi daty je cílena pro skupinu uživatelů na vedoucích pozicí, ředitelům či manažerům.

Další nespornou výhodou našich řešení postavených na technologii business inteligence je rychlost dedukce nad daty. Vždy a všude na jeden klik máte k dispozici veškeré potřebné informace a podklady ke správnému rozhodnutí.

D3Soft je zkušeným partnerem v oblasti analýzy dat a poskytuje svým zákazníkům kompletní a jedinečný servis z pohledu celého realizačního týmu specialistů na BI.
PRODUKTY
REFERENCE
CRM LeonardoConsultingProvidingLeonardo
D3Soft s.r.o. EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.