Třetí fáze vývojového cyklu – Realizace

Obsahem této fáze je vývoj a testování vyvíjeného řešení. Základní myšlenkou je iterativní přístup, kdy výstupek každé iterace je spustitelná verze vyvíjeného řešení. Každá iterace začíná návrhem modulů, úloh a funkcí, pokračuje programovým vývojem, integrací vyvinuté oblasti do testovací verze. Dalším krokem je ověření požadované funkčnosti v procesech interního testování. Otestovaný výsledek iterace je okamžitě předán k testování vybraným uživatelům ze strany zákazníka. Uživatelé, zástupci zákazníka, jsou součástí realizačního tým. Jsou postupně seznamováni s nasazovanými moduly, podílejí se na tvorbě uživatelské dokumentace a ve fázi nasazení systému hrají klíčovou roli při školení dalších uživatelů. Finální iterace v definované etapě řešení je podrobena akceptačním testům. Obsah akceptačních testů je součástí technického projektu a kromě ověření správné funkčnosti jsou jejich obsahem také výkonnostní a zátěžové testy v odpovídající technické infrastruktuře.PRODUKTY
REFERENCE
E-commerceMicrosoft DynamicsLeonardoConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.